6. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije

KDAJ

11. – 12. MAREC
2021

KJE

ON - LINE

ČASTNI POKROVITELJ KONGRESA
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstvo za zdravje

Mag. Dean Premik - Predsednik Organizacijskega odbora

Spoštovani!

V imenu organizacijskega odbora 6. Mednarodnega kongresa medicinskih izvedencev Slovenije (6MKMIS), bi vas rad povabil na osrednji dogodek na področju medicinskega izvedenstva v socialnih zavarovanjih v naši državi, ki se bo odvijal med 11.03. in 12.03. 2021 in sicer v spletnem okolju.

Pred nami je že tradicionalno šesto strokovno srečanje strokovnjakov na področju ocenjevanja začasne in trajne nezmožnosti za delo ter poklicne in zaposlitvene rehabilitacije. Glede na uspešno zasnovo vseh prejšnjih kongresov, želimo ponovno povezati vse deležnike v teh postopkih od zdravnikov vseh specialnosti, ki postopke začnejo ali sodelujejo v izvedenskih organih, uradnih oseb, ki vodijo postopke, strokovnjakov za poklicno in zaposlitveno rehabilitacijo do sodnikov, ki postopek zaključijo z vidika pravnega varstva zavarovancev.

Tokrat bodo vsebinski poudarki s področja ortopedije in kronične bolečine – fibromialgije glede na

  • Bolniško odsotnost
  • Invalidnost
  • Oceno invalidnosti
  • Vrnitve na delo
  • Poklicne in zaposlitvene rehabilitacije

V prihodnosti bodo te teme prav tako aktualne kot danes, če ne še bolj.

Priznani strokovnjaki iz Slovenije in tujine bodo predstavili navedeno tematiko tako iz znanstvenega kot praktičnega vidika. Lahko pričakujemo veliko tudi od predstavitev primerov dobre prakse, ki jih bomo vključili v program.

Prisrčno dobrodošli marca 2021 na spletno izvajanje našega skupnega kongresa.

 

mag. Dean Premik
Predsednik Organizacijskega odbora

Spoštovani,

strokovni odbor 6. MKMIS si bo prizadeval ustvariti strokovno zanimiv dogodek z aktualnimi temami s področja zavarovalniške medicine in izvedenstva, ter tako nadaljevati kontinuiteto predhodnih kongresov.

Na 6. MKMIS bodo predstavljene novosti s področja diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije ortopedskih bolezni, in fibromialgije s stališča ocenjevanja začasne in trajne nezmožnosti za delo, vrnitve na delo ter možnosti poklicne in zaposlitvene rehabilitacije., zlasti za invalidne osebe.
Poseben poudarek bo na z dokazi podprti zavarovalniški medicini in izvedenstvu, sodobnemu pristopu k medicinskemu izvedenstvu in poenotenju kriterijev ocenjevanja začasne in trajne delazmožnosti.

Osrednje teme kongresa so ortopedija in fibromialgija, predstavljena pa bodo tudi nekatera druga povezana področja zavarovalniške medicine in izvedenstva. Prizadevali si bomo za povezovanje teorije in prakse, kot tudi različnih področij dela medicinskih izvedencev.

Minilo je več kot 10 let od predstavitve zgoraj navedenih tem na kongresu medicinskih izvedencev, na razpolago so nove diagnostične metode, načini zdravljenja in rehabilitacije, kot tudi možnosti poklicne in zaposlitvene rehabilitacije. Naša želja je, da s temi vsebinami seznanimo čim več zdravnikov, ki delajo na področju zavarovalniške medicine in izvedenstva ali sorodnih področjih, kot tudi drugih strokovnjakov, ki jih to področje zanima.

Na plenarnih zasedanjih bodo vabljeni predavatelji predstavili različne vidike osrednjih tem kongresa, paralelne sekcije in poster sekcija pa bodo zagotovili dodatne teme, predstavitve in razprave.

Veselimo se srečanja z vami, strokovnih predstavitev in razprav!

 

mag. Jana Mrak, dr. med.
Predsednica Strokovnega odbora

Pomembni datumi

6. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije:

11. 3. 2021 – 12. 3. 2021

Povabilo za oddajo abstraktov 01. 09. 2020 - 15. 11. 2020
Registracija 20. 01. 2021 - 09. 03. 2021

Partnerji projekta

photo
photo
photo
photo