Ciljne skupine kongresa so predvsem zdravniki, ki delajo na področju zavarovalniške medicine in izvedenstva, predvsem vodenja in potrjevanja odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ocenjevanje delovne sposobnosti in invalidnosti in spremljanje poteka zdravljenja v tem kontekstu. Glede na področja dela so teme nedvomno zanimive tudi za zdravnike specialiste družinske/splošne medicine, zdravnike na področju sodnega izvedenstva, medicine dela, in poklicne rehabilitacije. Vabljeni ste tudi drugi strokovnjaki s področja socialne varnosti, poklicne in zaposlitvene rehabilitacije in vrnitve na delo.

Pomembni datumi

6. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije:

11. 3. 2021 – 12. 3. 2021

Povabilo za oddajo abstraktov 01. 09. 2020 - 15. 11. 2020
Registracija 20. 01. 2021 - 09. 03. 2021

Partnerji projekta

photo
photo
photo
photo