Kontaktna oseba za organizacijska vprašanja je Predsednik OO mag. Dean Premik dean.premik@zpiz.si;

Kontaktna oseba za strokovna vprašanja je Predsednica OS mag. Jana Mrak, dr. med. jana.mrak@zzzs.si

Pomembni datumi

6. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije:

11. 3. 2021 – 12. 3. 2021

Povabilo za oddajo abstraktov 01. 09. 2020 - 15. 11. 2020
Registracija 20. 01. 2021 - 09. 03. 2021

Partnerji projekta

photo
photo
photo
photo