ORGANIZACIJSKI ODBOR KONGRESA:

Predsednik
 • Mag. Dean PREMIK, direktor SIZ, ZPIZ
Namestnik predsednika
 • Mag. Ana VODIČAR, direktor področja I, ZZZS
Člani
 • Marjan SUŠELJ, generalni direktor ZZZS
 • Marijan PAPEŽ, generalni direktor ZPIZ
 • Karl DESTOVNIK, predsednik skupščine ZIZRS
 • Mojca LESKOVAR, predsednica Uprave Thermana d.d.
 • Boris KRAMBERGER, višji svetnik, ZZZS
 • Života LOVRENOV, dr. med., koordinator
Tajnik OO – Prevajalec
 • Blaž KAVČIČ, ZPIZ

STROKOVNI ODBOR KONGRESA:

Predsednik
 • Mag. Jana MRAK, dr. med., ZZZS
Namestnik predsednika
 • Tanja JORDAN, dr. med., ZPIZ
Člani
 • Irena GRAHELJ, dr. med., ZZZS
 •  Doc. dr. Tomaž TOMAŽIČ, dr. med., ZPIZ
 •  Metka TERŽAN, dr. med., Zdravstveni dom Škofja Loka
 •  Mag. Olivera MASTEN CUZNAR, dr. med., ZZZS
 •  Boris KRAMŽAR, dr. med., ZPIZ
 •  Asis. dr. Miha VODIČAR, dr. med., UKC Ljubljana
 •  Dr. Ticijana PRIJON, dr. med., SMIZM SZD
 •  Isabelle QUERRIOUX, dr. med., ZZZS

Pomembni datumi

6. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije:

11. 3. 2021 – 12. 3. 2021

Povabilo za oddajo abstraktov 01. 09. 2020 - 15. 11. 2020
Registracija 20. 01. 2021 - 09. 03. 2021

Partnerji projekta

photo
photo
photo
photo