PROGRAM KONGRESA

 

ČETRTEK 11.3.2021

9.00 – 9.05 Pozdravni nagovor
Ministrstva za zdravje

9.05 – 9.10 Pozdravni nagovor
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

9.10 – 9.20 Uvodni nagovor organizacijskega odbora kongresa
mag. Dean Premik, direktor sektorja za izvedenstvo

9.20 – 9.30 Uvodni nagovor strokovnega odbora
mag. Jana Mrak, dr. med.

 

PLENARNO ZASEDANJE 9.30 – 14.00

Moderator – Mojca Kos Golja

9.30 – 10.00 Zavarovalni sistem in ocenjevanje invalidnosti na Nizozemskem, Annette de Wind

10.00 – 10.30 Zavarovalni sistem in ocenjevanje invalidnosti v Belgiji, Jean-Pierre Schenkelaars

10.30 – 11.00 Najnovejše informacije o sindromu fibromialgije, Piercarlo Sarzi-Puttini

11.00 – 11.30 Sindrom fibromialgije: etiopatologija, simptomatika in diagnostika, Daša Šuput Skvarča

11.30 – 11.40 Razprava


PREZENTACIJA SPONZORJA -ODMOR 11.40 – 11.50

 

Moderator – Danica Rotar Pavlič

11.50 – 12.20 Diagnostični problemi pri ugotavljanju sindroma fibromialgije, Jaka Ostrovršnik

12.20 – 12.50 Stopenjski pristop k zdravljenju bolnikov s fibromialgijo, Mojca Kos Golja

12.50 – 13.20 Fibromialgija – primer iz prakse, Olivera Masten Cuznar,Tatjana Zavodnik Krupenko

13.20 – 13.50 Umetna inteligenca v zdravstvu, Igor Kononenko

13.50 – 14.00 Razprava


PREZENTACIJA SPONZORJA-ODMOR, 14.00 – 14.20

 

PARALELNA SEKCIJA I 14.20 – 17.30

FIBROMIALGIJA

Moderator – Mojca Kos Golja

14.20 – 14.40 Obravnava oseb s fibromialgijo pri zdravniku družinske medicine, Danica Rotar Pavlič

14.40 -15.00 Psihološki vidiki kronične nerakave bolečine, Barbara Horvat Rauter

15.00 – 15.20 Fibromialgija v luči nevrologa, Marjan Zaletel

15.20 – 15.40 Fibromialgija v luči psihiatrije, Maja Rus Makovec

15.40 – 15.50 Razprava


PREZENTACIJA SPONZORJA-ODMOR, 15.50-16.00

 

Moderator – Metka Teržan

16.00 – 16.20 Timski pregled v subspecialistični ambulanti za rehabilitacijo oseb s
sindromom fibromialgije in z drugimi oblikami kronične bolečine: odločanje o
napotitvi na invalidsko komisijo, Helena Jamnik

16.20 – 16.40 Zgodnje vračanje oseb s fibromialgijo na delovno mesto, Bojan Pelhan

16.40 – 17.00 Izkušnje sodnega izvedenca s fibromialgijo, Metoda Dodič Fikfak

17.00 – 17.20 Ko je jutri že predaleč, Daša Culiberg Jontes

17.20 – 17.30 Razprava

PARALELNA SEKCIJA II 14.20 – 17.30

MEDICINSKO IZVEDENSTVO IN ZAVAROVALNIŠKA MEDICINA

Moderator – Jana Mrak

14.20 – 14.40 Širjenje dobrih praks za obvladovanje absentizma med delodajalci na območni ravni, Evgen Janet

14.40 -15.00 Finančno medicinski nadzor na področju ortopedije in rehabilitacije, Marjana Gaber, Milan Rajtmajer, Aleksandra Bola Natek

15.00 – 15.20 Prvi diplomanti medicinskega izvedenstva in zavarovalniške medicine v Sloveniji, Jana Mrak

15.20 – 15.40 Projekt zgodnje poklicne in zaposlitvene rehabilitacije v procesu vračanja na delo, Metka Teržan

15.40 – 15.50 Razprava


PREZENTACIJA SPONZORJA-ODMOR, 15.50-16.00

 

Moderator – Tanja Jordan

16.00 – 16.20 Kostno-mišična obolenja in ocenjevanje delazmožnosti, Lidija Plaskan

16.20 – 16.40 Ocenjevanje trajnih posledic po poškodbah lokomotornega aparata pri komercialnih zavarovalnicah, Boris Kramžar

16.40 – 17.00 Mišično-skeletne bolečine, delovna sposobnost in odsotnost zaradi bolezni pri nas in v svetu, nekoč in danes, Tanja Jordan

17.00 – 17.20 Izvedenec v socialnih sporih, Irena Žagar

17.20 – 17.30 Razprava

 

PETEK, 12.3.2021

PLENARNO ZASEDANJE 8.30 – 14.00

ORTOPEDIJA

Moderator – Miha Vodičar

08.30 – 09.00 Trendi pri operativnem zdravljenju hrbtenice – bi se morali izogibati operacijam deformacij pri odraslih? Miha Vodičar

09.00 – 9.30 Kirurško zdravljenje in konzervativno zdravljenje ruptur rotatorne manšete, David Martinčič

09.30 – 10.00 Artroskopija kolka – znaki, pričakovani rezultati in zmožnost vračila na delo, Klemen Stražar

10.00 – 10.30 Spregledana patologija pri bolnikih s slabšim funkcionalnim izidom po artroplastiki kolena, Rihard Trebše

10.30 – 11.00 Patologija stopala in gležnja pri aktivnih bolnikih in rezultati zdravljenja, Matjaž Merc

11.00 – 11.10 Razprava


PREZENTACIJA SPONZORJA-ODMOR, 11.10 – 11.20

 

Moderator – Breda Jesenšek Papež

11.20 – 11.50 Napovedni dejavniki delazmožnosti pri težavah z ledveno in vratno hrbtenico, Breda Jesenšek Papež

11.50 – 12.20 Poklicna rehabilitacija v obliki prilagoditve delovnega mesta, Peter Šalej

Moderator Ticijana Prijon

12.20 – 12.50 Vzdrževanje delazmožnosti zaposlenih skozi promocijo zdravja pri delu: primeri iz prakse, Davor Denkovski

12.50 – 13.20 Vloga Komisije za fakultetna izvedenska mnenja MF UL v izvedenskem procesu ocenjevanja delazmožnost, Jože Balažic

13.20 – 13.50 Epidemiologija kostno-mišičnih obolenj delovno aktivne populacije v Sloveniji, Ada Hočevar Grom, Ticijana Prijon

13.50 – 14.00 Razprava


PREZENTACIJA SPONZORJA – ODMOR, 14.00 – 14.20

 

PARALELNA SEKCIJA I 14.20 – 17.30

ORTOPEDIJA – KOLK

Moderator – Tomaž Tomažič

14.20 – 14.35 Klinični izid po periacetabularnih osteotomijah in drugih ohranitvenih posegih na kolku, Rene Mihalič

14.35 – 14.50 Artroplastika kolka in delazmožnost, Tomaž Tomažič

14.50 – 15.05 Razlogi za revizijo kolčne endoproteze in funkcionalni rezultati, Drago Dolinar

15.05 – 15.20 Zahtevnejše primarne implantacije kolčnih endoprotez, Slavko Kramberger

15.20 – 15.35 Poklicna rehabilitacija pacientke po invazivnem zdravljenju kostnega raka stegnenice, Tanja Korošec, Bojan Pelhan, Polona Jesenko

15.35 – 15.50 Razprava


PREZENTACIJA SPONZORJA-ODMOR, 15.50-16.00

 

ORTOPEDIJA – HRBTENICA

Moderator – Gregor Rečnik

16.00 – 16.15 Minimalno invazivni posegi pri bolečini v spodnjem delu hrbta, Attila Szunyog

16.15 – 16.30 Vpliv obsežnih hrbteničnih posegov na bolečino in delazmožnost, Gregor Rečnik

16.30 – 16.45 Stenoza ledvene hrbtenice: operacija in kdaj? Lovro Suhodolčan

16.45 – 17.00 Sindrom neuspele kirurgije hrbtenice – kdaj je revizijska operacija dobra ideja? Matevž Topolovec

17.00 – 17.15 Zaposlitvena rehabilitacija po poškodbi hrbtenjače in podporna zaposlitev, Monika Klojčnik, Matic Kovše

17.15 – 17.30 Razprava

17.30 – 17.50 Zaključek kongresa in podajanje sklepov
Jana Mrak, predsednica strokovnega odbora kongresa

PARALELNA SEKCIJA II   14.20 – 17.15

ORTOPEDIJA – RAMA/GLEŽENJ

Moderator – Tomaž Bajec

14.20 – 14.35   Patologija gležnja in delovna sposobnost – artrodeza proti artroplastiki, Jurij Štalc

14.35 – 14.50   Bolečina v rami – operacija ali konzervativno zdravljenje, Benjamin Marjanovič

14.50 – 15.05   Možnosti zdravljenja ramenske nestabilnosti, Jakob Merkač

15.05 – 15.20   Izid in invalidnost po artroplastiki ramena, Tomaž Bajec            

15.20 _ 15.35   Praktični primeri prilagoditev delovnih mest pri okvarah ramena v okviru zaposlitvene  rehabilitacije, Miran Krašovec

15.35 – 15.50   Razprava


PREZENTACIJA SPONZORJA-ODMOR,   15.50-16.00

 

ORTOPEDIJA – KOLENO

Moderator – David Martinčič

16.00 – 16.15  Izzivi v zdravljenju patelofemoralne nestabilnosti in bolečine pod pogačico, Bogdan Ambrožič

16.15 – 16.30   Ali so ohranitveni posegi pri obrabi kolena smiselni in kdaj? Matevž Kuhta

16.30 – 16.45  Rezultati po zahtevnih kolenskih posegih in revizijskih operacijah, Blaž Mavčič

16.45 – 17.00  Primer prilagoditve delovnega mesta pri osebi s prizadetostjo kolka in ledveno križne hrbtenice, Brstin Kavalar 

17.00 – 17.15   Razprava

17.30 – 17.50   Zaključek kongresa in podajanje sklepov
Jana Mrak, predsednica strokovnega odbora kongresa

Pomembni datumi

6. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije:

11. 3. 2021 – 12. 3. 2021

Povabilo za oddajo abstraktov 01. 09. 2020 - 15. 11. 2020
Registracija 20. 01. 2021 - 09. 03. 2021

Partnerji projekta

photo
photo
photo
photo