Ključni datumi

  • 01. 09. 2020 – prične se zbiranje abstraktov.
  • 15. 11. 2020 – zaključek zbiranja abstraktov.
  • 10. 02. 2021 – zaključni rok prijave za predavatelje. Predavatelji se morajo za 6. mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije prijaviti na spletni strani pred tem datumom.

 

Možne strokovne teme abstraktov

Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije 2021 ponuja 7 možnih tem abstraktov v skladu z vodilnimi temami kongresa:

  1. Raziskave.
  2. Doktrinarna stališča.
  3. Zdravljenje in rehabilitacija ter prognoza delovne zmožnosti.
  4. Poklicna in zaposlitvena rehabilitacija danes in jutri.
  5. Projekti v praksi.
  6. Razvoj in politične usmeritve socialnih zavarovanj.
  7. Drugo.

Abstrakti pa niso omejeni le na glavne teme kongresa, dobrodošle so tudi druge teme, povezane z oceno delazmožnosti, socialnim varstvom in zaposlitveno oziroma poklicno rehabilitacijo.

Glede na širše strokovno področje kongresa, ki je medicinsko izvedenstvo in zavarovalniška medicina, prosimo, da je v prispevku poudarek na prognozi in rehabilitaciji ter v povezavi s tem na funkcijskih zmožnostih pacienta oziroma zmožnostih za delovne obremenitve.

Strokovni odbor kongresa bo določil, v katerem sklopu tem bo prispevek predstavljen.


 

Kako poslati abstrakt?

Abstrakt lahko pošljete le prek E-naslova tajnika kongresa, Blaž Kavčič  blaz.kavcic@zpiz.si

Abstrakt ne sme preseči 300 besed, kamor pa niso vključeni naslov, imena avtorjev in sodelujočih, grafi, tabele in fotografije. Poleg abstrakta vas prosimo, da nam posredujete tudi vaše kontaktne podatke (E-naslov, telefonska številka).

S pošiljanjem abstrakta se strinjate, da lahko vašo prezentacijo po kongresu objavimo na spletni strani 6. mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije 2021. Abstrakti bodo objavljeni na spletni strani kongresa še dve leti po kongresu.


 

Vsebina abstrakta

Vaš prispevek h kongresu naj bo na eno od zgoraj naštetih tem kongresa. V nadaljevanju je naveden primer vsebine abstrakta:

Naslov: (bodite kratki, ne imejte podnaslovov. Ne uporabljajte velikih črk, kratic ali okrajšav)

Ključne besede: do pet ključnih besed

Avtor – predavatelj: Ime in priimek, naziv, akademska titula, ustanova

Ko avtorji: Ime in priimek, naziv, akademska titula, ustanova

Strokovno sodelovanje:

Ozadje / vprašanje / problem:

Metode:

Rezultati:

Zaključki / Spoznanja: 


 

Vsebina abstrakta posterja

Naslov:

Ključne besede: do pet ključnih besed

Avtor: Ime in priimek, naziv, akademska titula, ustanova

Ko avtorji: Ime in priimek, naziv, akademska titula, ustanova

Opis problema:

Metode:

Rezultati:

Zaključki / Spoznanja :

Pomembni datumi

6. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije:

11. 3. 2021 – 12. 3. 2021

Povabilo za oddajo abstraktov 01. 09. 2020 - 15. 11. 2020
Registracija 20. 01. 2021 - 09. 03. 2021

Partnerji projekta

photo
photo
photo
photo